NOVES SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES // NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
19 ABRIL 2017
09:50 h TIC, TURISME I SOSTENIBILITAT: LA VISIÓ DE LA INDÚSTRIA // TIC, TURISMO Y SOSTENIBILIDAD: LA VISIÓN DE LA INDUSTRIA
PRESENTA: Sr. Patrick Torrent (Director Executiu Agència Catalana de Turisme // Director Ejecutivo Agencia Catalana de Turismo) - GENERALITAT DE CATALUNYA

10:30 h PAUSA CAFÈ // PAUSA CAFÉ
11:00 h TENDÈNCIES EN INNOVACIÓ TECNOLÒGICA PER A LA CONSOLIDACIÓ D’UN ECOSISTEMA TURÍSTIC SOSTENIBLE // TENDENCIAS EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN ECOSISTEMA TURÍSTICO SOSTENIBLE
PRESENTA: Sr. Àlex Rostoll (Consultor TIC) - GENERALITAT DE CATALUNYA

11:30 h NOVES SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES PER A LA SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL // NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
PRESENTA: Sr. Àlex Rostoll (Consultor TIC) - GENERALITAT DE CATALUNYA

13:00 h KEYNOTE SPEAKER - EL MALBARATAMENT D’ALIMENTS ALS HOTELS // EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN LOS HOTELES
KEYNOTE: Benjamin Lephilibert | LightBlue

13:30 h WORKSHOP: EINES PER A LA PROMOCIÓ DE DESTINACIONS DE TURISME SOSTENIBLE // WORKSHOP: HERRAMIENTAS PARA LA PROMOCIÓN DE DESTINOS DE TURISMO SOSTENIBLE
PRESENTA: Sr. Miquel Rovira (Director de sostenibilitat // Director de sostenibilidad) - EURECAT

20 ABRIL 2017
09:30 h MOBILITAT I TURISME SOSTENIBLE // MOVILIDAD Y TURISMO SOSTENIBLE
PRESENTA: Sr. Albert de Gregorio (Gerent d’Empresa i Turisme // Gerente de Empresa y Turismo) - AJUNTAMENT DE BARCELONA

10:30 h PAUSA CAFÈ // PAUSA CAFÉ
11:00 h TAULA DE DEBAT: COM POT LA TECNOLOGIA AJUDAR A ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE? // MESA DE DEBATE: ¿CÓMO PUEDE LA TECNOLOGÍA AYUDAR A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE?
PRESENTA: Sra. Marta Tomás (Directora de Màrqueting i Desenvolupament // Directora de Marketing y Desarrollo) - PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS

12:00 h MILLORA DE L’EXPERIÈNCIA DEL VISITANT I FIDELITZACIÓ DEL TURISTA // MEJORA DE LA EXPERIENCIA DEL VISITANTE Y FIDELIZACIÓN DEL TURISTA
PRESENTA: Sra. Soledad Morales (Directora Acadèmica del Màster en Turisme Sostenible i TIC // Directora Académica del Master en Turismo Sostenible y TIC) - UOC

13:00 h TRANSFORMACIÓ: EL TURISME COM A MOTOR DE CANVI // TRANSFORMACIÓN: EL TURISMO COMO MOTOR DE CAMBIO
PRESENTA: Sr. Xavier Font (Cap de l’Oficina Tècnica de Turisme // Jefe de la Oficina Técnica de Turismo) - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

14:00 h CLOENDA // CLAUSURA
Sra. Gemma López (Responsable de Promoció i Divulgació // Responsable de Promoción y Divulgación) - EURECAT