*Nom / Nombre / First Name
*Cognoms / Apellidos / Last Name
Empresa / Empresa / Company
Sector activitat / Sector actividad / Company sector
*Ciutat / Ciudad / City
*Pais / País / Country
Utilitzi un email vàlid per rebre les dades d'accés a la conferència.
Utilice un email válido para recibir los datos de acceso a la conferencia.
Utilice un email válido para recibir los datos de acceso a la conferencia.
BDigital Community
Desitja formar part de la BDigital Community i rebre informació sobre altres temes de BDigital? / ¿Desea formar parte de la BDigital Community y recibir información sobre otros temas de BDigital? / Would you like to join BDigital Community and receive information on other BDigital topics?
Si / Yes
*Avís legal (LOPD) / Aviso legal (LOPD) / Legal Advice (LOPD)
Accepto que les dades cumplimentades en aquest formulari formin part de la base de dades de Barcelona Digital Centre Tecnològic. De conformitat amb allò disposat a la LO15/1999, conserva en tot moment la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació i anul·lació de dades que podrà portar a terme mitjançant l'email: baixes@bdigital.org o el telèfon 93.553.45.40. / Acepto que los datos rellenados en este formulario formen parte de la base de datos de Barcelona Digital Centre Tecnológico. De conformidad con aquello dispuesto en la LO15/1999, conserva en todo momento la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación i anulación de datos que podrá llevar a cabo a través del email: baixes@bdigital.org o del teléfono 93.553.45.40. / Under Law 15/1999 dated 13 December concerning Personal Data Protection, the personal data provided by customers/users shall be included in Barcelona Digital Technology Centre’s database. Customers/users can at all times exercise their rights to access, correct, cancel or oppose the handling of personal data or the sending of offers or advertising material by email: baixes@bdigital.org or telephone number: +34 93.553.45.40.
Accepto / Acepto / Accept
*Camp obligatori / Campo obligatorio